Back

Simpan, Labur dan Derma untuk menang wang tunai RM1,000!

 

Sumbangan ikhlas dalam menderma boleh memberi ganjaran kepada anda. Mulakan dengan menyertai Kempen Simpan, Labur dan Derma yang memberi manfaat kepada golongan Orang Asli dengan bantuan perubatan. Kembangkan simpanan anda untuk peluang memenangi wang tunai RM1,000.

Tempoh Kempen: 1 Julai 2022 – 30 September 2022

Hadiah


Hadiah

Bilangan Pemenang

Nilai Hadiah Wang Tunai

Wang Tunai

65 pemenang

RM1,000.00 setiap pemenang

Cara untuk menang


Kriteria Kelayakan:

  • Buka/Memegang mana-mana Akaun Penyertaan
  • Minimum penambahan Baki Purata Harian (“BPH”) sebanyak RM3,000 dalam Akaun Penyertaan sepanjang Tempoh Kempen
  • Kekalkan Baki Akhir Bulan (“BAB”) minimum sebanyak RM3,000 dalan Akaun Penyertaan pada 30 Sept 2022

Transaksi / Aktiviti

Bilangan Penyertaan / Penyertaan Bonus diterima

Setiap penambahan RM3,000 BPH dalam Akaun Penyertaan

5x penyertaan

Pelanggan yang lahir pada atau sebelum tahun 1957 dengan setiap penambahan RM3,000 BPH dalam Akaun Penyertaan

5x penyertaan bonus*

Pemegang Akaun Penyertaan Islamik

5x penyertaan bonus*

Setiap RM1 pendermaan ke “Great Heart Charity/Persatuan Kasih Sejati” melalui platform MaybankHeart dibawah nama “Save, Grow & Donate”

(Diguna pakai untuk pengecualian cukai)

5x penyertaan bonus*

Pembaharuan kad debit dalam Tempoh Kempen (Julai’22 – September’22)

5x penyertaan bonus*

*Penyertaan bonus tertakluk kepada memenuhi kelayakan bagi penambahan BPH dan BAB kriteria

Akaun Penyertaan


Akaun Konvensional

Akaun Pelaburan Islamik

Akaun Deposit Islamik

Belum ada akaun penyertaan di atas? Berikut adalah cara-cara untuk anda membuka akaun dan mulakan simpanan sekarang!

 

Pembukaan Akaun Dalam Talian

Pembukaan Akaun di Cawangan

Maybank2u.Premier
(Pelanggan baharu)

Mohon sekarang


Langkah membuka Maybank2u.Premier dalam talian

Ketahui lebih lanjut

• Kawanku Savings Account

• Basic Savings Account

• Personal Saver Account

• Golden Savers Savings Account

• Golden Savvy Account-i

• Savings Account-i

• Basic Savings Account-i

• Personal Saver-i Account

 

Atur janji temu 

Maybank2u Savers & Maybank2u Savers-i
(Terbuka kepada pemegang akaun semasa/simpanan sedia ada dengan akses Maybank2u)

Mohon sekarang


Langkah membuka Maybank2u Savers dalam talian

Ketahui lebih lanjut

Zest-i

Mohon sekarang


Langkah membuka Zest-i dalam talian

Ketahui lebih lanjut

Info lanjut


Kempen sah untuk pemegang akaun individu/bersama yang baharu dan sedia ada bagi akaun-akaun penyertaan.

          

  • Malayan Banking Berhad dan Maybank Islamic Berhad adalah ahli PIDM. Perlindungan PIDM adalah tertakluk kepada kriteria kebolehinsuransan. Sila rujuk senarai deposit yang diinsuranskan di maybank2u.com.my untuk maklumat lanjut.
  • Klik sini untuk brosur DIS PIDM

Terma dan Syarat