Dear Valued Customer,

Effective 17 April 2017, Maybank branches will only accept payment via debit from accounts for Bill Payments over the counter.

Alternatively, you may perform the transactions electronically via Maybank2u, Maybank2u Biz or Maybank2e. Do approach our branch staff if you have any questions.


Pemberhentian transaksi tunai and cek untuk pembayaran bil di kaunter Cawangan Maybank.

Para Pelanggan,

Mulai 17 April 2017, Maybank hanya akan menerima pembayaran secara debit dari akaun pelanggan bagi transaksi pembayaran bil di kaunter.

Anda juga boleh melaksanakan urus niaga tersebut melalui Maybank2u, Maybank2u Biz atau Maybank2e. Sila rujuk kepada kakitangan cawangan kami untuk sebarang pertanyaan.