Fund Fact Sheets

Investment Linked Fund


Takafulink Investment Linked Fund


  1. Takaful Smart Link Dana Ekuiti Prima Takaful (English | BM)
  2. Takaful Smart Link Dana Pendapatan Prima Takaful (English | BM)
  3. Takaful Smart Link Dana Syariah Seimbang (English | BM)