Back

System Maintenance Exercise: 19 June 2021

Dear Valued Customers,

Please be advised that owing to a system maintenance exercise on Saturday, 19 June 2021, our Maybank2u and Mobile Banking services will not be available from 03:30 AM - 10:00 AM. Maybank ATMs and Self Service Terminals (SSTs) will be available from 10:00 AM instead of 06:00 AM on the same day.

We apologise for the inconvenience and appreciate your kind understanding.

For any enquiries, please contact Maybank Group Customer Care at 1-300-88-6688 (Malaysia) or +603 7844 3696 (overseas).

______________________________________________________________________________


NOTIS PENTING: Penyelenggaraan Sistem Maybank: 19 Jun 2021

Kepada para pelanggan yang dihormati,

Untuk makluman anda, kami akan melaksanakan penyelenggaraan sistem pada hari Sabtu, 19 Jun 2021. Sehubungan dengan itu, perkhidmatan Maybank2u dan Perbankan Mudah Alih tidak akan beroperasi dari jam 03:30 pagi hingga 10:00 pagi. Perkhidmatan ATM dan Terminal Layan Diri akan mula beroperasi dari jam 10:00 pagi dan bukan dari jam 06:00 pagi pada hari yang sama.

Kami memohon maaf di atas sebarang kesulitan dan menghargai kerjasama anda dalam perkara ini.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Maybank, Tel: 1-300-88-6688 (Malaysia) atau +603 7844 3696 (luar negara).